Bloober Team osiąga rekordowe przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu